Pondělí, 28. 1. 2019

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Zahájení přípravného kursu k přijímačkám

E-learningový přípravný kurz k přijímacímu řízení z biologie, chemie a fyziky pro uchazeče o studium na 2. lékařské fakultě bude zahájen 28. ledna 2019, vlastní výuka proběhne od 4. 2. do 17. 4., uzavřen bude 9. června 2019. Přihlašujte se přes elektronickou aplikaci.

Přihlašování do hodin TV pro letní semestr

Přidat do mého kalendáře