Čtvrtek, 29. 11. 2018

Seminář Ústavu lékařské mikrobiologie

Semináře každý čtvrtek od 11.30.

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Klinické semináře na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

SRZ z veřejného zdravotnictví pro kruh č. 3 a č. 4

26.–29. 11. 2018

Přidat do mého kalendáře