Čtvrtek, 1. 11. 2018

Fulbrightovo stipendium do USA

Termíny uzávěrkek stipendií Fulbightovy komise na akademický rok 2019/2020.

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na zimní semestr 2018/2019

Seminář Ústavu lékařské mikrobiologie

Semináře každý čtvrtek od 11.30.

Seminář Kliniky zobrazovacích metod

Klinické semináře na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol

Přidat do mého kalendáře