Středa, 17. 10. 2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Imatrikulace studentů prvních ročníků

Ve středu 17. října 2018 v 9 hodin se koná pro nově nastupující studenty prvních ročníků slavnostní imatrikulace. Sraz je v 8.30

Virtualizace jako nástroj reprodukovatelného výzkumu

Seminář se koná ve středu 17. 10. 2018 v 17.20 ve Velké posluchárně.

Přidat do mého kalendáře