Pátek, 12. 10. 2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Odd. specializačního vzdělávání uzavřeno

11. a 12. 10. 2018

Přidat do mého kalendáře