Pátek, 15. 6. 2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Úřední hodiny Studijního oddělení

SZZ – studijní obor Fyzioterapie

21. 5. – 22. 6. 2018

Konzultační hodiny ÚTV

Přidat do mého kalendáře