Čtvrtek, 31. 5. 2018

Zkouška z AJ pro doktorandy

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy.

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2017/2018

M.D., Ph.D. program

FN Motol a 2. lékařská fakulta UK vyhlašují 14. ročník kombinovaného programu vědeckého a profesního vzdělávání. Přihlášky podávejte do 31. 5. 2018.

Přednáška The current role of neuromodulation in the treatment of refractory epilepsy

Přednáška prof. Van Roosta z Univerzity v Gentu

Přidat do mého kalendáře