Čtvrtek, 31. 5. 2018

Zkouška z AJ pro doktorandy

Obsazenost termínů zkoušky pro doktorandy.

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2017/2018

M.D., Ph.D. program

FN Motol a 2. lékařská fakulta UK vyhlašují 14. ročník kombinovaného programu vědeckého a profesního vzdělávání. Přihlášky podávejte do 31. 5. 2018.

SZZ – studijní obor Fyzioterapie

21. 5. – 22. 6. 2018

Přidat do mého kalendáře