Pondělí, 21. 5. 2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Salcburské semináře 2018 – 3. výzva

Fakultní uzávěrka přihlášek na semináře organizované v období květen–červenec 2018 je 21. 5. 2018.

Přidat do mého kalendáře