Pondělí, 7. 5. 2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Studijní oddělení uzavřeno

30. 4. a 7. 5. 2018

Uzavření pokladny

7. 5. 2018

Přidat do mého kalendáře