Středa, 2. 5. 2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

S PubMed hravě

Přijďte ve středu 2. 5. na seminář o databázi PubMed.

Přidat do mého kalendáře