Pondělí, 30. 4. 2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Pražské inovační vouchery

Žádost o ubytování na Hlávkově koleji

Žádosti podepsané děkanem fakulty je třeba doručit na rektorát UK do 30. 4. 2018.

Studijní oddělení uzavřeno

30. 4. a 7. 5. 2018

Přidat do mého kalendáře