Středa, 25. 4. 2018

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Vědecká konference

Čas naší tradiční fakultní konference se valem přiblížil. Zve a úvodní slovo píše hlavní organizátor prof. Jan Trka.

Výuka TV v době konání Motolské Míle

Zrušení výuky v době konání VK

Ve středu 25. dubna a ve čtvrtek 26. dubna, v době konání Vědecké konference, bude dle opatření děkana č. 4/2018 zrušena výuka od 10 hod. Ve středu začíná program v Žížale na Plzeňské už v 9.30 workshopem Jak se měří věda... a vědci. Děkan tímto prosí vyučující o ukončení výuky dostatečně včas tak, aby všichni, kteří mají zájem se workshopu zúčastnit, měli dostatek času přesunout se na místo. Děkujeme všem za pochopení.

Přidat do mého kalendáře