Středa, 18. 4. 2018

Seminář Kliniky dětské neurologie

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Školení systému Turnitin

Srdečně zveme vedoucí závěrečných prací (bakalářských, diplomových, dizertačních), garanty oborů i další zájemce z řad pedagogů 2. LF UK i lékařů FN Motol na školení systému Turnitin.

Přidat do mého kalendáře