Středa, 15. 11. 2017

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Noční orientační běh dvojic

Noční orientační běh

Středa 15. listopadu 2017, 19.00

Přidat do mého kalendáře