Pondělí, 6. 11. 2017

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

15. kolo studentské grantové soutěže GA UK 2018 bylo vyhlášeno

Do 15. kola studentské soutěže Grantové agentury UK je možno se přihlásit od 9. 10. 2017 do 6. 11. 2017 pomocí webové aplikace http://www.cuni.cz/UK-2446.html.

Přidat do mého kalendáře