Pátek, 23. 6. 2017

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie

Letní semestr – semináře se konají na ÚLCHKB vždy v pátek od 8 hodin.

Kurz metodologie výzkumu

pořádá Neurologická klinika ve dnech 21.–23. 6. 2017.

Přidat do mého kalendáře