Středa, 21. 6. 2017

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2016/2017

Kurz metodologie výzkumu

pořádá Neurologická klinika ve dnech 21.–23. 6. 2017.

Přidat do mého kalendáře