Středa, 14. 6. 2017

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Kliniky dětské neurologie

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Přijímací řízení do doktorského studia

pro akademický rok 2017/2018

Studijní oddělení – úřední hodiny

Pouze pro studenty, kteří složili poslední státní zkoušku v květnu a červnu 2017.

Přidat do mého kalendáře