Pondělí, 12. 6. 2017

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Studijní oddělení – úřední hodiny

Pouze pro studenty, kteří složili poslední státní zkoušku v květnu a červnu 2017.

Přidat do mého kalendáře