Čtvrtek, 1. 6. 2017

Seminář Kliniky dětské neurologie

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2016/2017

Přijímací řízení do doktorského studia

pro akademický rok 2017/2018

Přidat do mého kalendáře