Pátek, 19. 5. 2017

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Japonsko – stipendia na základě mezinárodní smlouvy

Přihlášky do 19. května 2017.

Diskuse o změnách výuky s dr. Sarah Leupen

Řada z vás se mohla v průběhu letošní Vědecké konference setkat s americkou neurobioložkou dr. Sarah Leupen, která shrnula současné trendy ve změnách výuky medicíny i výuky obecně. Diskutovat s dr. Leupen bude možné ještě jednou, a to v pátek 19. 5. 2017 na Neurologické klinice.

Sexposed: problematika HIV v současném umění

Putovní výstava zobrazující (nejen) problematiku HIV v současném umění proběhne od 10. do 25. května 2017 v areálu 2. LF UK na Plzeňské (v Žížale). Projekt Sexposed si klade za cíl propojit diskusi studentů různých oborů s veřejností a chce posloužit také jako osvěta a inspirace samotným lékařům.

Přidat do mého kalendáře