Čtvrtek, 11. 5. 2017

Seminář Aplikovaná statistika v medicíně se softwarem IBM SPSS

11. 5. 2017 v knihovně Interní kliniky FN v Motole. Registrace do 28. 4. 2017.

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2016/2017

Na vlnách inspirace

Srdečně zveme na fakultní benefiční koncert, pořádaný studenty 2. lékařské fakulty pro diabetologické oddělení Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Koncert se koná v Českém muzeu hudby 11. května 2017 od 19 hodin.

Sexposed: problematika HIV v současném umění

Putovní výstava zobrazující (nejen) problematiku HIV v současném umění proběhne od 10. do 25. května 2017 v areálu 2. LF UK na Plzeňské (v Žížale). Projekt Sexposed si klade za cíl propojit diskusi studentů různých oborů s veřejností a chce posloužit také jako osvěta a inspirace samotným lékařům.

Přidat do mého kalendáře