Pátek, 28. 4. 2017

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

TAČR – vyhlášení veřejné soutěže

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 28. března 2017 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA.

Klinická stáž na Klinice Chemnitz

Klinická stáž na Klinice Chemnitz – kardiologická klinika a plicní klinika – klinické stáže pro studenty 5. a 6. ročníků.

Přidat do mého kalendáře