Čtvrtek, 27. 4. 2017

Seminář Dětské psychiatrické kliniky

Plán seminářů Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Seminář Neurologické kliniky

Plán seminářů na letní semestr 2016/2017

Vědecká konference 2017

Všemi dychtivě očekávaná vědecká, společenská i kulturní událost roku se koná 26. a 27. dubna v Pelouchově posluchárně. Úvodní slovo píše prof. Jan Trka, organizátor konference.

Uzavření Oddělení pro vědu a výzkum

Po dobu trvání Vědecké konference ve dnech 26. a 27. dubna 2017 bude Oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy uzavřeno.

Klinická stáž na Klinice Chemnitz

Klinická stáž na Klinice Chemnitz – kardiologická klinika a plicní klinika – klinické stáže pro studenty 5. a 6. ročníků.

Přidat do mého kalendáře