Středa, 26. 4. 2017

Motolská míle a výuka ÚTV 26. 4. 2017

Pozvánka na Motolskou míli a změny ve výuce TV dne 26. 4. 2017

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Vědecká konference 2017

Všemi dychtivě očekávaná vědecká, společenská i kulturní událost roku se koná 26. a 27. dubna v Pelouchově posluchárně. Úvodní slovo píše prof. Jan Trka, organizátor konference.

Seminář Interní kliniky

Semináře se konají ve středu od 13.30 v knihovně Interní kliniky FN Motol, 4. patro, uzel C.

Uzavření Oddělení pro vědu a výzkum

Po dobu trvání Vědecké konference ve dnech 26. a 27. dubna 2017 bude Oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy uzavřeno.

Omezený provoz pokladny

V období od 26. 4. 2017 do 17. 5. 2017 bude pokladna vždy ve středu a pátek otevřena do 11.30.

Klinická stáž na Klinice Chemnitz

Klinická stáž na Klinice Chemnitz – kardiologická klinika a plicní klinika – klinické stáže pro studenty 5. a 6. ročníků.

Přidat do mého kalendáře