Středa, 22. 3. 2017

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Interní kliniky

leden–březen 2017

Kurs Facioskapulohumerální svalové dystrofie zejména z pohledu genetika

Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FNM zve na vzdělávací kurs Facioskapulohumerální svalové dystrofie zejména z pohledu genetika, konaný 22. 3. 2017 v knihovně kliniky. Prodrobnosti v příloze.

Přidat do mého kalendáře