Středa, 8. 3. 2017

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Interní kliniky

leden–březen 2017

Seminář Kliniky dětské neurologie

Klinické semináře na Klinice dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol

Přidat do mého kalendáře