Středa, 22. 2. 2017

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Seminář Interní kliniky

leden–březen 2017

Kurz DSPB biochemie a patobiochemie

22. 2. – 17. 5. 2017

Kurz Jak analyzovat data a připravit kvalitní článek

21.–23. 2. 2017 v knihovně Neurologické kliniky.

Přidat do mého kalendáře