Pondělí, 6. 2. 2017

Konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku

Dovolujeme si vás pozvat na další ročník česko-slovenské konference. Organizátorem je Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, termín konání je 6.7. února 2017.

Seminář Pediatrické kliniky

Klinické semináře na Pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol

Medicína jako srdeční záležitost

V pořadí třetí panelová debata projektu Fenomén se uskuteční v pondělí 6. března 2017 od 17 hodin v Pelouchově posluchárně. Diskutovat se budou témata z oborů kardiochirurgie a kardiologie, hovořit se bude např. o vrozených srdečních vadách nebo ischemické chorobě srdeční a její prevenci v souvislosti s životním stylem dnešní společnosti.

Přidat do mého kalendáře