Studium

Vstup do Informačního systému UK:

 
Termíny zkoušek – moduly:
Vypisování: pracoviště fakulty zde zadávají informace o vypisovaných termínech.
Přihlašování: studenti se zde zapisují na vypsané zkouškové termíny. Před zapsáním se na zkoušku, vyplňte prosím anketu Hodnocení výuky.
 
Postupujte podle dále uvedených návodů:
Pro pracoviště – vypisování termínů zkoušek
Pro studenty – zapisování se na zkoušky
Kódy předmětů Mgr Všeobecné lékařství pro české studenty
Kódy předmětů Mgr Všeobecné lékařství pro zahraniční studenty
Kódy předmětů programu Specializace ve zdravotnictví obor Fyzioterapie pro Bc i NMgr


Zkouškové otázky

Všeobecné lékařství
1. ročník
Biofyzika
První pomoc
Anatomie
Histologie
Humanitní základy lékařství
Latinská lékařská terminologie
2. ročník
Embryologie a vývojová biologie
Lékařská biologie II
Ošetřovatelství II
Anglická lékařská terminologie
Biochemie
Fyziologie
3. ročník
Imunologie
Lékařská mikrobiologie II
Klinická propedeutika
Patologická fyziologie
Patologie
4. ročník
Epidemiologie
Farmakologie
Klinická biochemie
Klinická genetika
Lékařská etika a psychologie
Oční lékařství
Otorinolaryngologie
Rehabilitace
Soudní lékařství
Stomatologie
Tělovýchovné lékařství
Veřejné zdravotnictví
Zobraz. metody a nukleární medicína
5. ročník
Anesteziologie a intenzivní medicína
Dermatovenerologie
Infekční lékařství
Neurologie
Onkologie
Ortopedie
Psychiatrie
Urologie
6. ročník
Gynekologie a porodnictví II
Chirurgie II
Interna III
Pediatrie III
Praktické lékařství

 


Bc. Fyzioterapie
1. ročník
Biologie
Etika, sociologie a filozofie ve zdravotnictví
Latina a odborná terminologie
První pomoc
Psychologie
Rehabilitační propedeutika
Anatomie
Anglická terminologie
Fyziologie
Základy biofyziky
Základy fyzioterapie a vyšetř. metody
Základy neurofyziologie
2. ročník
Biomechanika a kineziologie
Fyzikální terapie
Metody kinezioterapie (zápočet)
Neurologie
Patologická fyziologie
Pediatrie
Traumatologie
Zobrazovací metody
Funkční vyšetření v klinických oborech
Informatika a výpočetní technika
Interna a gerontologie
Obecná metodika fyzioterapie
Ortopedie
Patologie
Zdravotní tělesná výchova
3. ročník
Ergoterapie
Hygiena
Klinická psychologie
Metody kinezioterapie
Speciální pedagogika
Tělovýchovné lékařství
Gynekologie
Psychiatrie
Speciální fyzioterapie
 
NMgr. Fyzioterapie
1. ročník
Farmakologie
Hygiena
Organizace zdravotnictví a legislativa
Postupy myoskeletální medicíny
Tělovýchovné lékařství
TV a sport zdravotně postižených
Zátěžová fyziologie a patofyziologie
Zobrazovací metody
Fyzioterapeutické metodiky
Kineziologie
Metodologie vědy a stat. zpracování dat
Obecné metody fyzioterapie
Přístrojové vyšetř. metody ve fyzioterapii
Sociální rehabilitace
2. ročník
Balneologie a fyzikální terapie
Farmakologie
Klinická psychologie
Metodologie vědy a stat. zpracování dat
Psychosomatika
Speciální metody fyzioterapie
Speciální pedagogika
Základy lékařské antropologie a pediatrické auxologie
Aplikovaná neurologie
Fyzioterapie v klinických oborech
Patofyziologie a terapie bolesti