Harmonogram zasedání akademického senátu 2. LF UK

rok 2017
18. ledna od 14.30 Interní klinika (uzel C/D, 4. p.)
15. února od 14.30 Interní klinika
15. března od 14.30 Neurologická klinika, (uzel D, 2. p.)
19. dubna od 14.30 Neurologická klinika
24. května od 14.30 Neurologická klinika
7. června od 14.30 Neurologická klinika
18. října od 14.30 Neurologická klinika
15. listopadu od 14.30 Neurologická klinika
20. prosince od 14.30 Neurologická klinika

 

Kontakty:

sekretariát senátu: tel.: 22443 6801
e-mail: Helena Ulovcová – helena.ulovcová@lfmotol.cuni.cz

Vydáno: 5. 5. 2014 / Poslední aktualizace: 30. 5. 2017 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová