Výuka

Magisterské studium

Bakalářské studium

  • Fyzioterapie
  • Všeobecná sestra
     

Navazující magisterské studium Fyzioterapie

Ústav je zaměřen na výuku českých a anglicky mluvících studentů.
 
Výuka IV. ročníku – farmakologie českých a anglicky mluvících studentů.
Výuka bakalářů – obory Všeobecná sestra a Fyzioterapie.
 
Pregraduální výuka
 
Výuka farmakologie probíhá formou přednášek a seminářů v průběhu obou semestrů. V rámci praktické části je kladen důraz na pochopení pravidel obecné farmakologie, na lékovou preskripci, na osvojení pravidel racionální farmakoterapie, medicínského myšlení a personalizované terapie. Výuka je klinicky orientovaná, přednášejí nejlepší odborníci z klinických pracovišť.

Vydáno: 10. 7. 2014 / Poslední aktualizace: 2. 10. 2015 / Odpovědná osoba: Administrátor