Fakulta

2. lékařská fakulta

  • Je součástí Univerzity Karlovy v Praze.
  • Sídlí v areálu Fakultní nemocnice Motol, kde také probíhá nejvíce výuky; teoretické předměty se učí převážně v Teoretických a preklinických ústavech v Motole (ul. Plzeňská); část klinické výuky se odehrává na klinikách a ústavu Nemocnice Na Bulovce a v Ústřední vojenské nemocnici; stáže a praxe mají naši studenti i v dalších nemocnicích.
  • Hlavním cílem fakulty je kvalitní medicína a zvyšování lékařského poznání – výchovou vzdělaných lékařů a prací na poli vědy.
  • Počtem pregraduálních studentů patříme ke komornějším fakultám, a to přestože sídlíme v jedné z největších evropských nemocnic, rozsáhlé klinické zázemí umožňuje kvalitní výuku zaměřenou na praxi.
  • Mezi priority fakulty patří mezinárodně uznávaný lékařsky orientovaný výzkum; vědecký potenciál fakulty významně spočívá na doktorandech.
  • Po několik let nás nezávislé žebříčky řadí mezi nejlepší lékařské fakulty v zemi.
  • Magisterské studium: obory Všeobecné lékařství (MUDr.) a Fyzioterapie; bakalářské studium: obory Fyzioterapie a Všeobecná sestra; doktorské studijní programy v biomedicíně.
  • Absolventi, studenti a pedagogové naši fakultu proslavují nejen jako dobří lékaři, ale i jako veřejně známé osobnosti a vynikající sportovci.

 

Počty studentů v akademickém roce 2016/2017

(stav k 31. 10. 2016)

Magisterský studijní program Všeobecné lékařství
ročník přerušeno Češi Slováci ostatní cizinci samoplátci ostatní stážisté celkem
1. ročník 0 139 43 3 80 0 265
2. ročník 1 150 31 6 67 0 254
3. ročník 1 113 41 3 48 0 205
4. ročník 1 115 24 8 27 0 174
5. ročník 1 108 28 0 21 29 157
6. ročník 4 115 34 4 22 0 175
celkem 8 740 201 24 265 29 1230
včetně Erasmu 1259
Navazující studijní program Specializace ve zdravotnictví – obor Fyzioterapie
ročník přerušeno Češi Slováci ostatní cizinci samoplátci ostatní stážisté celkem
1. ročník 1 28 0 0     28
2. ročník 7 26 0 0     26
3. ročník 1 2 0 0     2
celkem 9 56 0 0     56
Bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví – obor Fyzioterapie
ročník přerušeno Češi Slováci ostatní cizinci samoplátci ostatní stážisté celkem
1. ročník 0 31 0 0     31
2. ročník 3 31 1 0     32
3. ročník 0 27 1 0     28
4. ročník 0 0 0 0     0
celkem 3 89 2 0     91
Bakalářský studijní program Ošetřovatelství – obor Všeobecná sestra
ročník přerušeno Češi Slováci ostatní cizinci samoplátci ostatní stážisté celkem
1. ročník 2 33 1 3     37
2. ročník 3 17 2 0     19
3. ročník 1 20 0 1     21
celkem 6 70 3 4     77
Univerzita třetího věku – Význam prevence v medicíně
ročník celkem
1. ročník 80
2. ročník 63
celkem 143
Doktorské studijní programy v biomedicíně
forma studia počet
prezenční 139
kombinovaná 203
celkem 342

(k 31. 12. 2016)

 

  

Vydáno: 30. 1. 2014 / Poslední aktualizace: 18. 5. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.