Významné publikace fakulty

Sekce obsahuje výběr z impaktovaných publikací fakulty od roku 2006 do současnosti. Výběr provádí redakční rada fakultního webu pod vedením proděkana pro vědu a výzkum prof. Jana Trky na základě několika kritérií, zejména IF a podílu autorů z 2. LF UK. Prostřednictvím Publikačního okénka chceme upozornit akademickou obec na významnější publikace, které vyšly u nás na fakultě, a blíže představit vědecké úspěchy jednotlivých pracovišť.

Mgr. Miroslava Hančárová, Ph.D.

Hancarova M, Krepelova A, Puchmajerova A, Soucek O, Prchalova D, Sumnik Z, Sedlacek Z. Bone. 2015 Dec. IF: 3.973

MUDr. Ondřej Souček, Ph.D.

Soucek O, Matyskova J, Anliker E, Toigo M, Hlavka Z, Lebl J, Sumnik Z. Bone. 2015 May. IF: 3.973

MUDr. Dana Šafka Brožková, Ph.D.

Safka Brozkova D, Deconinck T, Griffin LB, Ferbert A, Haberlova J, Mazanec R, Lassuthova P, Roth C, Pilunthanakul T, Rautenstrauss B, Janecke AR, Zavadakova P, Chrast R, Rivolta C, Zuchner S, Antonellis A, Beg AA, De Jonghe P, Senderek J, Seeman P, Baets J. Brain. 2015 Aug. IF: 9.196

prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.

Veselka J, Jensen MK, Liebregts M, Januska J, Krejci J, Bartel T, Dabrowski M, Hansen PR, Almaas VM, Seggewiss H, Horstkotte D, Tomasov P, Adlova R, Bundgaard H, Steggerda R, Ten Berg J, Faber L. European Heart Journal. 2016 May 14. IF: 15.064

Mgr. Lenka Kramná

Kramná L, Kolářová K, Oikarinen S, Pursiheimo JP, Ilonen J, Simell O, Knip M, Veijola R, Hyöty H, Cinek O. Diabetes Care. 2015 May;38(5):930–3. doi: 10.2337/dc14-2490. Epub 2015 Feb 12. IF: 8.42

MUDr. Michal Goetz, Ph.D.

Cerebellar Symptoms Are Associated With Omission Errors and Variability of Response Time in Children With ADHD. Journal of Attention Disorders. IF: 3.779

MUDr. Klára Roženková

High Incidence of Heterozygous ABCC8 and HNF1A Mutations in Czech Patients With Congenital Hyperinsulinism. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. IF: 6.209

doc.MUDr. Jan Laczó, Ph.D.

The effect of TOMM40 on spatial navigation in amnestic mild cognitive impairment. Neurobiology of Aging. IF: 5.013

MUDr. Adam Klocperk

Low marginal zone-like B lymphocytes and natural antibodies characterize skewed B-lymphocyte subpopulations in del22q11 DiGeorge patients. Clinical Immunology. IF: 3.672

MUDr. Michaela Kotrová

The predictive strength of next-generation sequencing MRD detection for relapse compared with current methods in childhood ALL. Blood. IF: 10.45

Stránky