Palonosetron vs. ondansetron v prevenci chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení u dětských onkologických pacientů

Palonosetron versus ondansetron for prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting in paediatric patients with cancer receiving moderately or highly emetogenic chemotherapy: a randomised, phase 3, double-blind, double-dummy, non-inferiority study.

Kovács G, Wachtel AE, Basharova EV, Spinelli T, Nicolas P, Kabickova E. Lancet Oncology. 2016 Mar;17(3):332–44. doi: 10.1016/S1470-2045(15)00520-3. Epub 2016 Jan 19. IF: 26.509

MUDr. Edita Kabíčková, Ph.D.

Publikaci představuje senior autorka MUDr. Edita Kabíčková, Ph.D., z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.

Chemoterapií indukovaná nevolnost a zvracení jsou častým a obtěžujícím vedlejším účinkem chemoterapeutických režimů. Antiemetika výrazně zlepšují kvalitu života onkologických pacientů. Studií hodnotících účinnost antiemetik u dětských onkologických pacientů je málo, většina z nich zahrnuje blokátory k 5-HT3-receptorů I. generace (granisetron a ondansetron). Palonosetron je selektivním antagonistou 5-HT3-receptorů užívaným k prevenci nevolnosti a zvracení po protinádorové chemoterapii. Těmito vlastnostmi se palonosetron liší od dosud používaných blokátorů 5-HT3-receptorů, takže je v této skupině řazen k lékům II. generace. Jeho předností je vysoká afinita k 5-HT3-receptorům a dlouhý poločas plazmatické eliminace. V této studii jsme zhodnotili jeho antiemetickou účinnost u pediatrických pacientů léčených středně nebo vysoce emetogenní chemoterapií.

Randomizovaná studie fáze 3 probíhala od září 2011 do října 2012 v 71 centrech v USA, Evropě, Rusku a Latinské Americe. Primárním cílem bylo prokázat non-inferioritu palonosetronu proti ondansetronu. Zařazeno bylo celkem 502 pacientů, kteří byli randomizováni do tří léčebných skupin (podání 10 μg/kg palonosetronu (n=169), podání 20 μg/kg palonosetronu (n=169) a podání 150x 3μg/kg ondansetronu (n=164)). Non-inferiorita byla prokázána pro 20 μg/kg palonosetronu. Co se týče bezpečnosti, ve všech třech léčebných skupinách byly zaznamenány stejné typy nežádoucích a závažných nežádoucích příhod, nejnižší incidence nežádoucích příhod byla ve skupině s 20 μg/kg palonosetronu. Většina při léčbě vzniklých nežádoucích příhod byla způsobena chemoterapií a nesouvisela s posuzovaným lékem. U sedmi pacientů v každé léčebné skupině byly hlášeny nežádoucí účinky související s posuzovaným lékem, nejčastější byla bolest hlavy u šesti pacientů.

Tato studie je největší studií zkoumající podpůrnou léčbu u dětských onkologických pacientů. Výsledky studie vedly k indikaci 20 μg/kg palonosetronu Americkým úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a Evropskou lékovou agenturou (EMEA) v prevenci chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení u dětských pacientů ve věku od jednoho měsíce do 17 let. Je to první schválení antiemetika u onkologických pacientů ve věku 1 až 6 měsíců, které přináší novou možnost antiemetické profylaxe zejména pro děti do jednoho roku věku.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26795844

Vydáno: 15. 4. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková