Infuze NMDA do hippokampu u potkanů vede k selektivnímu poškození glutamátergních neuronů a změnám v expresi podjednotek NMDA a GABAA receptorů

Rat intra-hippocampal NMDA infusion induces cell-specific damage and changes in expression of NMDA and GABA(A) receptor subunits.

Rambousek L, Kleteckova L, Kubesova A, Jirak D, Vales K, Fritschy JM. Neuropharmacology. 2016 Jun;105:594-606. doi: 10.1016/j.neuropharm.2016.02.035. Epub 2016 Feb 27. IF: 4.936

Ing. Lukáš Rambousek, Ph.D.

Publikaci představuje první autor Ing. Lukáš Rambousek, Ph.D., absolvent doktorského studia oboru Neurovědy na 2. LF UK.

Naše práce popisuje účinky N-methyl-D-aspartátu (NMDA) na hippokampus u potkanů po jeho jednostranné lokální infuzi. Tato molekula působí jako agonista NMDA receptorů a je využívána v experimentálním výzkumu jako animální model poškození mozku. Po infuzi této látky dochází k nadměrné stimulaci NMDA receptorů a následnému excitotoxickému poškození mozkové tkáně. Tato léze je charakterizovaná selektivní a chronickou neurodegenerací glutamátergních neuronů v místě aplikace. V naší studii jsme nepozorovali zjevné poškození GABAergních interneuronů. Poškození se nešířilo do dalších oblastí hippokampu ani do jiných struktur mozku. Dále jsme pozorovali progresivní zánětlivou reakci charakterizovanou aktivací mikroglie a atrogliózou. Tyto změny byly doprovázeny také signifikantně zvýšenou expresí GluN1 a GluN2B podjednotek NMDA receptoru tři dny po aplikaci a významně sníženou expresí a5 podjednotky GABAA receptoru 30 dní po aplikaci. Na behaviorální úrovni unilaterální infuze NMDA nevyvolala významné poškození prostorové paměti.

Tento model je využíván behaviorálními neurovědci k takzvané „inaktivaci“ substruktur mozku a k následnému studiu jejich role v chování a paměťových funkcích u experimentálních zvířat. Naše práce ukázala, že aplikace NMDA (1µl, 25mM) vyvolává komplexní změny charakterizované lokálním excitotoxickým poškozením mozkové tkáně vedoucí k chronické neuroinflammaci a neurodegeneraci doprovázené změnami v expresi podjednotek GABAA a NMDA receptoru.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26930443

Vydáno: 2. 6. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková