Úřední deska

Informace pro studentky: Andrea Havelková, Sabina Beránková, Šárka Lokvencová

11.–15. 6. 2018

5.–9. 2. 2018

16.–20. 4. 2018

Děkan fakulty vyhlašuje rozhodný prospěchový průměr nutný pro získání stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2016/17.

20.–22. 11. 2017, 29. a 30. 1. 2018, 5.–7. 2. 2018, 3.–5. 4. 2018 a 11.–13. 6. 2018

6.–8. 2. 2018

17.–19. 4. 2018

13.–15. 6. 2018

16., 17. a 19. 4. 2018

14., 15. a 17. 5. 2018

15., 16. a 18. 1. 2018