Zveřejnění výběrového řízení – Ústav histologie a embryologie 2. LF UK

V Praze dne 1. 7. 2019

Zveřejnění výběrového řízení na místo akademického pracovníka

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo:

  • akademického pracovníka pro pracoviště

Ústav histologie a embryologie 2. LF UK s pracovním úvazkem 0,600 s předpokládaným dnem nástupu 1. 10. 2019

Požadavky na uchazeče:
  • VŠ vzdělání lékařského směru

  • vědecká hodnost Ph.D. nebo zařazení do přípravy na její získání

  • zkušenost s výukou na lékařské fakultě

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů o vzdělání, životopisem, průběhem praxe, přehledem vědecké a publikační činnosti a alespoň jednou referencí přijímá do 30-ti dnů po zveřejnění výběrového řízení:

Děkanát 2. LF UK, Personální a mzdové oddělení, V Úvalu 84, 150 06  Praha 5 – Motol

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

 

 

Vydáno: 1. 7. 2019 / Poslední aktualizace: 1. 7. 2019 / Odpovědná osoba: Miroslava Klobková