Zveřejnění výběrového řízení – Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol

V Praze dne 1. 7. 2019

Zveřejnění výběrového řízení na místo akademického pracovníka

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo:

  • akademického pracovníka pro pracoviště

    Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol s pracovním úvazkem 0,050 s předpokládaným dnem nástupu 1. 10. 2019

Požadavky na uchazeče:

  • VŠ vzdělání lékařského směru

  • specializace v oboru

  • znalost AJ

Přihlášky spolu s fotokopiemi dokladů o vzdělání, životopisem, průběhem praxe, přehledem vědecké a publikační činnosti a alespoň jednou referencí přijímá do 30-ti dnů po zveřejnění výběrového řízení:

Děkanát 2. LF UK, Personální a mzdové oddělení, V Úvalu 84, 150 06  Praha 5 – Motol

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Vydáno: 1. 7. 2019 / Poslední aktualizace: 1. 7. 2019 / Odpovědná osoba: Miroslava Klobková