Státní závěrečné zkoušky: Bc. i NMgr. obor Fyzioterapie, září 2019

Státní závěrečné zkoušky bakalářského i navazujícího magisterského oboru Fyzioterapie budou konat ve dnech 9. 9. – 13. 9. 2019 na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství.

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství

Vydáno: 31. 7. 2019 / Poslední aktualizace: 31. 7. 2019 / Odpovědná osoba: Jana Ocelková, DiS.