SRZ z veřejného zdravotnictví pro kruh č. 3 a č. 4

Státní rigorózní zkoušky z veřejného zdravotnictví pro kruh č. 3 a č. 4 se budou konat

26. 11. 20188.00
27. 11. 2018
8.00
28. 11. 2018
8.00
29. 11. 2018
8.00

na Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství, Pavilon Q (Zelený pavilon).


Přihlášky prostřednictvím SIS.

MUDr. Ivana Holcátová, CSc.
vedoucí Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství

Vydáno: 26. 7. 2018 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová