SRZ z veřejného zdravotnictví pro kruh č. 1 a č. 2

Státní rigorózní zkoušky z Veřejného zdravotnictví pro kruh č. 1 a č. 2 se budou konat

15. 1. 20188.00
16. 1. 2018
8.00
18. 1. 2018
8.00

na Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství, Pavilon Q (Zelený pavilon).

Přihlášky prostřednictvím SIS.

MUDr. Ivana Holcátová, CSc.
vedoucí Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství

Vydáno: 25. 8. 2017 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová