SRZ z Veřejného zdravotnictví

Státní rigorózní zkoušky pro studenty 4. ročníku z Veřejného zdravotnictví se budou konat
9. 9. 20198.00

na Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství, Pavilon Q (Zelený pavilon)

Přihlášky prostřednictvím SIS.

MUDr. Ivana Holcátová, CSc.
vedoucí Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství 2. LF UK

 

Vydáno: 18. 6. 2019 / Poslední aktualizace: 19. 6. 2019 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová