SRZ z veřejného zdravotnictví

Státní rigorózní zkouška z veřejného zdravotnictví se bude konat

23. 10. 20178.00
24. 10. 2017
8.00
26. 10. 2017
8.00

na Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství, Pavilon Q (Zelený pavilon)

Přihlášení: prostřednictvím SIS
 

MUDr. Ivana Holcátová, CSc.
vedoucí Ústavu veřejného zdravotnictví a preventivního lékařství

Vydáno: 30. 6. 2017 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová