SRZ z pediatrie pro 7. a 8. kruh

Státní rigorózní zkouška z pediatrie pro studenty 7. a 8. kruhu se bude konat

20. 11., 21. 11., 22. 11. a 24. 11. 2017

Studenti se dostaví v 7.30 na sekretariát Pediatrické kliniky, dětský monoblok, 1. patro, uzel D.
 

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
přednosta Pediatrické kliniky

Vydáno: 10. 10. 2017 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová