SRZ z Pediatrie

Opravný termín státní rigorózní zkoušky z Pediatrie pro studenty 6. ročníku je stanoven na

6. 9. 2019.

Studenti se dostaví v 7.30 na sekretariát Pediatrické kliniky, dětský monoblok - 1. patro, uzel D.

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

přednosta Pediatrické kliniky

Vydáno: 19. 6. 2019 / Poslední aktualizace: 20. 6. 2019 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová