SRZ z pediatrie

Opravný termín státní rigorózní zkoušky z pediatrie pro studenty 7. a 8. kruhu je stanoven na

20. 12. 2018.

Studenti se dostaví v 7.30 na sekretariát Pediatrické kliniky, dětský monoblok – 1. patro, uzel D.

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
přednosta Pediatrické kliniky

Vydáno: 26. 11. 2018 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová