SRZ z gynekologie a porodnictví

Státní rigorózní zkoušky z gynekologie a porodnictví se budou konat

19. 11. 2018 v 8.00
20. 11. 2018 v 8.00
21. 11. 2018 v 8.00

28. 1. 2019 v 8.00

4. 2. 2019 v 8.00
5. 2. 2019 v 8.00
6. 2. 2019 v 8.00

1. 4. 2019 v 8.00
2. 4. 2019 v 8.00
3. 4. 2019 v 8.00

8. 4. 2019 v 8.00

10. 6. 2019 v 8.00
11. 6. 2019 v 8.00
12. 6. 2019 v 8.00

v knihovně Gynekologicko-porodnické kliniky, uzel D, 5. patro.
 

MUDr. Roman Chmel, Ph.D., MHA
přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky

Vydáno: 28. 8. 2018 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová