SRZ z chirurgie pro 5. a 6. kruh

Státní rigorózní zkoušky z chirurgie pro kruh č. 5 a č. 6 se budou konat

5. 12., 6. 12. a 7. 12. 2017 v 9.00

v knihovně Chirurgické kliniky – část pro dospělé, uzel A, 1. patro
 

prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
přednosta Chirurgické kliniky

Vydáno: 20. 9. 2017 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová