SRZ z chirurgie pro 3. a 4. kruh

Státní rigorózní zkoušky z chirurgie pro kruh č. 3 a č. 4 se budou konat

17. 4., 18. 4. a 19. 4. 2018 v 9.00

v knihovně Chirurgické kliniky – část pro dospělé, uzel A, 1. patro
 

prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.
přednosta Chirurgické kliniky

Vydáno: 20. 9. 2017 / Odpovědná osoba: Andrea Komarová